środa, 17 Październik 2018
 • 016 624-62-85
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Czym się zajmujemy?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną powiatu Jarosławskiego powołaną do realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Do naszych zadań należy:

 • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
 • utrzymania umieszczonych w niej dzieci,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 • tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki osobom opuszczającym
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży
 • opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mającej braki w przystosowaniu się;
 • pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 • prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • udzielenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową lub innymi kryzysami, poradnictwo prawne i psychologiczne;

W naszej pracy staramy się kierować się profesjonalizmem, skutecznością i życzliwością wobec naszych Klientów.
Celem naszych działań jest świadczenie wysokiej jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców Powiatu Jarosławskiego.

PCPR prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Pełna wersja dostępna w tut. PCPR.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN NASZEJ STRONY