środa, 21 Sierpień 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa miesięczne: Styczeń, 2019

Dbając o najlepszą jakość świadczonej pomocy i usług Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zorganizowało szkolenie z najnowszych zmian Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Szkolenie przeprowadzono z myślą o doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej z terenu powiatu jarosławskiego, dlatego też wzięli w nim udział pracownicy tut. PCPR oraz pracownicy jednostek pomocy społecznej. Szkolenie odbyło się 30 stycznia 2019r. w Sali Narad w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Przede wszystkim skupiono się na praktycznym zastosowaniu Ustawy oraz zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją KPA. Spotkanie poprowadził ekspert w tej dziedzinie, m.in. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie oraz konsultant prawny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.…

Trwa obecnie akcja pt. „Zobacz lepszą przyszłość”. Celem programu jest  poprawa widzenia dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej i świetlic środowiskowych. Akcja dotyczy podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat. W wiosennej edycji 2019 dzieci i młodzież zostaną wyposażone w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki). Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji poniżej: Zaproszenie do udziału w programie Zobacz Lepszą Przyszłość – edycja wiosenna 2019 http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/