sobota, 19 Październik 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa miesięczne: Czerwiec, 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w związku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061)   (300+) – rodziny zastępcze, – osoby usamodzielniane z pieczy zastępczej, – dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekuńczo-terapeutycznych mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na dziecko. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który można składać od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r. – osobiście w siedzibie PCPR w Jarosławiu (pokój 215) – za pośrednictwem poczty (adres: Powiatowe Centrum…

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zmian dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego. W dniu 27.06.2019r. w ramach akcji informacyjnej dotyczącej programu Rodzina 500+ odwiedzi nas bus 500++. Stoisko informacyjne prowadzone przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej PUW znajdować się będzie na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (obok windy), w godz. 9:00-10:00. Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Państwo, W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy: odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety, skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad, skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety. Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną…

W dniu 26.06.2019r. od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu odbędą się zajęcia warsztatowo-szkoleniowe dla rodziców zastępczych i ich wychowanków pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku”. Spotkanie prowadzone będzie z partnerstwem: Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu oraz terapeuty rodzinnego-coacha. Serdecznie zapraszamy.