wtorek, 7 grudzień 2021
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa dzienne: 19 października 2021

Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie : „Funkcjonowania Centrum opiekuńczo – mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego. Konkurs ten jest kontynuacją zadania realizowanego w 2021 r., który obejmował realizację zadania tylko przez rok. Zasady obecnie ogłoszonego Programu przewidują realizację zadania przez okres 5 lat za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która przedstawi najlepszą ofertę konkursową. Centrum opiekuńczo – mieszkalne, przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na pobyt całodobowy. Poprzez wspólny pobyt uczestników, zakłada się pozytywny wpływ na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaangażowanie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji…