czwartek, 18 Październik 2018
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Adresy placówek

Na terenie powiatu jarosławskiego znajduje się cztery domy pomocy społecznej realizujące zadania powiatu w zakresie pomocy instytucjonalnej :

1. Dom Pomocy Społecznej
Pl. Mickiewicza 4
37-500 Jarosław
tel./ fax. (016) 624-37-80
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

2. Dom Pomocy Społecznej
Sośnica, ul. Zamkowa 10
37-500 Radymno
tel. 665-196-087
e-mail: dps.sosnica@gmail.com
www: http://dps-sosnica.jaroslaw.net.pl
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.

3. Dom Pomocy Społecznej
w Moszczanach
37-543 Laszki
tel. (016) 628-83-72
e-mail: dps.moszczany@pro.onet.pl
Dom przeznaczony jest dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie.

4. Dom Pomocy Społecznej
w Wysocku
37-543 Laszki
tel. (016) 628-53-57
e-mail: wysockdps1@domypomocy.pl
www: http://www.wysockdps1.domypomocy.pl
Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.