środa, 15 Sierpień 2018
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w związku z wejściem w życie programu ”Dobry start” (300+)  – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061):    – rodziny zastępcze,    – osoby usamodzielniane z pieczy zastępczej, – dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekuńczo-terapeutycznych mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który można składać od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r. osobiście w siedzibie PCPR w Jarosławiu (pokój 215) lub za pośrednictwem poczty (adres: Powiatowe Centrum…

Cukrzyca to choroba cywilizacyjna. Choruje na nią w Polsce około 3 miliony osób.  Jej pierwszy, nieuleczalny typ to choroba autoimmunologiczna, najczęściej diagnozuje się u dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym oraz u niemowląt. Brak podstawowej wiedzy w społeczeństwie doprowadza do częstych konfliktów, stygmatyzacji, dyskryminacji chorych dzieci oraz ich rodziców.  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży z cukrzycą typu 1 „Słodka Jedynka”, postanowiło wyjść naprzeciw i podjęło decyzję o zorganizowaniu kampanii społeczno-oświatowej pod nazwą: „Cukrzyca typu 1 – poznaj chorobę”.  Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że cukrzyca typu 1 nie powstaje z nadmiaru spożywania słodyczy, że nie jest chorobą zakaźną, że…

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ” Starosta powiatu jarosławskiego informuje, że zgodnie z art. 47 ust.1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 7/2018  z dnia 12 czerwca oraz nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” Uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) na…

Szanowni Państwo, zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wsparcia osób młodych pozostających bez pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o realizacji projektu pn. „Bądź POWER!”. Projekt „Bądź POWER! ” realizowany jest przez Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. Sp. k.f z siedzibą w Rzeszowie przy u! Henryka Pobożnego [4, 35-617 Rzeszów, w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowo-edukacyjnęj u 50 osób biernych zawodowo (30K, 20M) w wieku 15-29 lal bez pracy, w tym osób z niepełnosprawność i ant i,…

kliknij aby pobrac ulotkę < /a>. Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z obszaru poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2010 informujemy o realizacji projektu. „Niskie kwalifikacje – równe szanse” Projekt realizowany jest przez Econat Natalia Cios w partnerstwie z AMD-GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości do podjęcia zatrudnienia 70…

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez PSONI Koło w Jarosławiu. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „ Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu” • Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. • Wkład własny finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Projekt jest skierowany do osób: • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)…

1 2 3 5