poniedziałek, 17 Czerwiec 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Szanowni Państwo, W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy: odwiedzą mieszkańców w ich domach w celu przeprowadzenia ankiety, skontaktują się telefonicznie lub internetowo z mieszkańcami w celu umówienia się na indywidualny pogłębiony wywiad, skontaktują się telefonicznie lub internetowo z przedsiębiorcami w celu przeprowadzenia ankiety. Serdecznie zachęcam do udziału w wywiadach, Państwa opinia ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślam, że wszelkie udzielane informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną…

W dniu 26.06.2019r. od godziny 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu odbędą się zajęcia warsztatowo-szkoleniowe dla rodziców zastępczych i ich wychowanków pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku”. Spotkanie prowadzone będzie z partnerstwem: Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu oraz terapeuty rodzinnego-coacha. Serdecznie zapraszamy.

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym – wsparcie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu! Telefon: +48 222 309 900 Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje: obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci), zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl), zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i…

Trwa nabór do ogólnopolskiego projektu „Kurs na samodzielność 2019”, którego celem jest podniesienie samodzielności osób z dysfunkcjami wzroku. Szkolenie odbędzie się w dniach od 09.09.2019r. do 04.10.2019r. w Warszawie. W ramach szkolenia przewidziane są m.in. warsztaty z czytania Braiile’a, poruszania się z białą laską czy warsztaty kulinarne. Koszt udziału to 250zł/osoba, w tym gwarancja zakwaterowania, wyżywienia i udziału w zajęciach. Dojazd do Warszawy na własny koszt. Możliwa pomoc wolontariuszy w drodze z dworca i na miejscu. Więcej informacji w załącznikach i linku poniżej: http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-2019 Regulamin Kurs na samodzielność 2019 Ankieta rekrutacyjna kurs na samodzielność 2019

Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielających pomocy osobom uprawnionym, czyli takim, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Punkty działają od 1 stycznia 2019r. i zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi załącznikami. Informacja karta-info-pomoc-prawna LISTA PORADNICTWA

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu  uczestniczy w ogólnopolskim projekcie z partnerstwem Powiatu Jarosławskiego, który jest reprezentowany przez Pana Starostę Tadeusza Chrzana. Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia instytucjonalnego i środowiskowego, dzięki któremu dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, wraz z rodzinami, będą mogły godnie żyć w swoim środowisku lokalnym, zwłaszcza po śmierci opiekunów. Działania podejmowane w ramach projektu będą zindywidualizowane i ukierunkowane na bezpieczeństwo, rozwój oraz kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby chętne do udziału w projekcie muszą spełnić wszystkie poniższe warunki: kandydat musi mieć ukończone 18 lat, kandydat musi być osobą z niepełnosprawnością intelektualną, kandydat musi…

Dbając o najlepszą jakość świadczonej pomocy i usług Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zorganizowało szkolenie z najnowszych zmian Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Szkolenie przeprowadzono z myślą o doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej z terenu powiatu jarosławskiego, dlatego też wzięli w nim udział pracownicy tut. PCPR oraz pracownicy jednostek pomocy społecznej. Szkolenie odbyło się 30 stycznia 2019r. w Sali Narad w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Przede wszystkim skupiono się na praktycznym zastosowaniu Ustawy oraz zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją KPA. Spotkanie poprowadził ekspert w tej dziedzinie, m.in. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie oraz konsultant prawny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.…

Trwa obecnie akcja pt. „Zobacz lepszą przyszłość”. Celem programu jest  poprawa widzenia dzieci i młodzieży z opieki zastępczej i świetlic środowiskowych. Akcja dotyczy podopiecznych przebywających w opiece zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat. W wiosennej edycji 2019 dzieci i młodzież zostaną wyposażone w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki). Decyduje kolejność zgłoszeń.   Więcej informacji poniżej: Zaproszenie do udziału w programie Zobacz Lepszą Przyszłość – edycja wiosenna 2019 http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że od 2019r. obowiązują nowe wzory wniosków dot. dofinansowań i świadczeń. Nowe wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce wnioski do pobrania.    

1 2 3 7