piątek, 20 Wrzesień 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Dom Pod Lipami

Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Radymnie jest jedyną placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną na terenie powiatu jarosławskiego. Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 30 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Jako  jednostka budżetowa nadzorowana jest przez Starostę Jarosławskiego działającego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.  Placówką kieruje, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu,  dyrektor – Małgorzata Foryś.

Dane teleadresowe:

Mickiewicza 30
37-550 Radymno
tel. 16 621 77 60
e-mail : biuro@dompodlipami.pl

Więcej informacji pod linkiem:

http://dompodlipami.pl/