2017-02-01

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO

Jarosław 31.01.2017r.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego
obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO w 2017r. ogłoszonego w dniu 15.12.2016r., na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 1817 z późn.zm.) przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego, informujemy o wyłonieniu realizatora zadania.

Realizatorem zadania zostaje:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.
Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2017r. wynosi 226.800,00zł.

Wszystkie ogłoszenia