2017-08-11

Projekt Klubu Integracji Rodzicielskiej "RAtaTUJ"

W ramach projektu Klubu Integracji Rodzicielskiej „RAtaTUJ” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Fundacja „Generator Inspiracji” oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu zaprasza mieszkańców Jarosławia na cykl bezpłatnych spotkań z mediatorem oraz psychoterapeutą.
Mediacje mają na celu rozwiązanie sporu za pomocą bezstronnej i neutralnej osoby jaką jest mediator. Podczas spotkań strony sporu w toku rozmów dochodzą do porozumienia.

Przedmiotem spotkań mediacyjnych mogą być:
- sprawy o zapłatę,
- zniesienie współwłasności,
- sprawy pracownicze,
- sprawy o podział majątku czy spadku,
- spory w kwestii opieki nad starszymi rodzicami,
- a także sprawy rodzinne i małżeńskie tj. o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dziećmi,
- sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
Spotkania mediacyjne odbywać się będą w poniedziałki od godziny 14:00
w świetlicy środowiskowej TPD w Jarosławiu os. Jagiellonów 1. Udział
w mediacji jest całkowicie bezpłatny.
Spotkania z psychoterapeutą odbywać się będą w piątki od godziny 15:00
w świetlicy środowiskowej TPD w Jarosławiu os. Jagiellonów 1. Udział
w mediacji jest całkowicie bezpłatny.
Szczegółowych informacji na temat mediacji oraz spotkań z psychoterapeutą można uzyskać pod nr tel. 665 744 956, pod wskazanym numerem telefonu można również dokonywać zapisów na spotkania mediacyjne.

Wszystkie ogłoszenia