poniedziałek, 17 Czerwiec 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Informacja

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w związku z wejściem w życie programu ”Dobry start” (300+) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061):   

– rodziny zastępcze,   

– osoby usamodzielniane z pieczy zastępczej,

– dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekuńczo-terapeutycznych

mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie 
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego
w wysokości 300 zł.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek, który można składać od 01.08.2018 r. do 30.11.2018 r. osobiście w siedzibie PCPR w Jarosławiu (pokój 215) lub za pośrednictwem poczty (adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław).

Świadczenie przysługuje na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej bądź placówce  lub osobie usamodzielnianej uczącej się w:   
– szkole podstawowej,    
– dotychczasowym gimnazjum,    
– szkole ponadpodstawowej,    
– dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej    
(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych)   
do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Druk wniosku do pobrania:

wzór wniosku 300+ PCPR

            Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Jarosławiu,
w godzinach od 7:00 do 15:00. 
lub pod numerem telefonu (16) 624 62 85.