środa, 21 Sierpień 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Kadra najlepszą inwestycją!

0

Dbając o najlepszą jakość świadczonej pomocy i usług Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zorganizowało szkolenie z najnowszych zmian Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Szkolenie przeprowadzono z myślą o doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej z terenu powiatu jarosławskiego, dlatego też wzięli w nim udział pracownicy tut. PCPR oraz pracownicy jednostek pomocy społecznej.

Szkolenie odbyło się 30 stycznia 2019r. w Sali Narad w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Przede wszystkim skupiono się na praktycznym zastosowaniu Ustawy oraz zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją KPA.

Spotkanie poprowadził ekspert w tej dziedzinie, m.in. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie oraz konsultant prawny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.