niedziela, 16 Grudzień 2018
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Niepełnosprawni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu realizuje zadania własne oraz zlecone należące do właściwości administracji rządowej dotyczące osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14. Poz. 92), a także innych przepisów dotyczących tej sfery działalności. Do zadań realizowanych przez PCPR z tego zakresu należy m.in.:

  1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
  2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
  3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
  5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  6. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.