poniedziałek, 17 Czerwiec 2019
 • 016 624-62-85
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Nowe projekty

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu realizuje dwa projekty:

 • „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży-2018”
 • „Kampania Biała Wstążka”

W ramach projektu „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży-2018” w dniach od 01 – 19 listopada 2018r. trwać będą dyżury kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego
w Jarosławiu wspólnie z pracownikami socjalnymi tut. PCPR.

Dyżury w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu odbędą się w dniach:

 • 13 listopada od godz. 10.00 do godz. 12.00;
 • 14 listopada od godz. 10.00 do godz. 12.00;
 • 16 listopada od godz. 10.00 do godz. 12.00.

„Kampania Biała Wstążka” trwać będzie w dniach od 25 listopada – 10 grudnia 2018r., podczas której kuratorzy zawodowi wspólnie z pracownikami socjalnymi tut. PCPR odbędą dyżury
w budynku PCPR w Jarosławiu w dniach:

 • 26 listopada od godz.10.00 do godz. 12.00;
 • 28 listopada od godz.10.00 do godz. 12.00;
 • 29 listopada od godz.10.00 do godz. 12.00;
 • 4 grudnia od godz.10.00 do godz. 12.00;
 • 5 grudnia od godz.10.00 do godz. 12.00;
 • 7 grudnia od godz.10.00 do godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznej pomocy w ramach projektów.