wtorek, 21 Maj 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Pomoc finansowa

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych :

Jeśli zdecydujesz się na pełnienie roli rodziny zastępczej, możesz liczyć na pomoc finansową udzielaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kwoty pomocy na jaką możesz liczyć:

Rodziny spokrewnione z dzieckiem:

  • 658, 80 zł, czyli 40 % podstawy dla dzieci w wieku 7-18 lat,
  • 988, 20 zł czyli 60 % podstawy dla dzieci do lat 7; dla dzieci w wieku 7-18 lat posiadających zasiłek pielęgnacyjny: dla dzieci w wieku 7-18 lat umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • 1.317,60 zł, czyli 80% podstawy dla dzieci do 7 lat z zasiłkiem p pielęgnacyjnym; dla dzieci 7–18 lat umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

Rodziny niespokrewnione z dzieckiem otrzymują dodatkowo 10% podstawy, czyli 164,70 zł.

Niespokrewnione z dzieckiem zawodowe wielodzietne i specjalistyczne rodziny zastępcze obok świadczeń dla dzieci otrzymują wynagrodzenie w wysokości do 160% podstawy tj. do 2.635,20 zł.

Niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego obok świadczeń dla dzieci otrzymują wynagrodzenie:

  • 2.635,20 zł, czyli 160 % podstawy, za sprawowaną opiekę i wychowanie
  • 1.564,65 zł, czyli 95 % podstawy, za pozostawanie w gotowości