środa, 21 Sierpień 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Relacja z VIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego

0

W dniu 29 listopada 2018r. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbył się
XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
Powiatu Jarosławskiego. Wydarzenie objął honorowym patronatem Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan.

Partnerem wydarzenia było Centrum Kultury i  Promocji w Jarosławiu.

Przybyłych gości przywitali w imieniu Starosty Jarosławskiego – Mariusz Trojak Wicestarosta Jarosławski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Agnieszka Sikorska.

Dyrektor PCPR – Agnieszka Sikorska nawiązała do  niedawno obchodzonego święta pracowników socjalnych i podziękowała wszystkim pracownikom pomocy społecznej za codzienny trud ich pracy,
za wrażliwość, życzliwość, zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka. Wyraziła uznanie za dobre współdziałanie w realizacji wspólnych zadań oraz dążenie do jeszcze lepszej i skuteczniejszej pomocy
na rzecz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Życzyła pomyślności, optymizmu oraz satysfakcji |w służbie drugiemu człowiekowi oraz tego, by ich wysiłek został nagrodzony uśmiechem wdzięczności przez podopiecznych.

Następnie mieszkańcy poszczególnych Domów Pomocy Społecznej wcielając się w aktorów
„zawładnęli”  sceną i zaprezentowali przygotowaną przez siebie twórczość.

Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu przygotował program” Polaków drogi do wolności” nawiązujący
do obchodów odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości.

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku przygotował program słowno – muzyczny pt. „Dar życia”
a Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy pt. „Oto życie”.

Na zakończenie Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach zaprezentował inscenizację opartą na motywach wiersza Jan Brzechwy „Rzepka”.

Czas oczekiwania na występy kolejnych zespołów artystycznych umilane były wspólnym śpiewaniem
pieśni patriotycznych oraz występem podopiecznych zawodowej rodziny zastępczej.

W uznaniu za wkład pracy włożony w przygotowanie i wykonanie przedstawień aktorzy
oraz ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i drobnymi upominkami.

XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego został zakończony i podsumowany przez Starostę Jarosławskiego – Tadeusza Chrzana, który szczególne słowa uznania skierował do artystów oraz wszystkich osób  przygotowujących program, a wszystkim zgromadzonym podziękował za mile spędzony wspólnie czas.

W czasie trwania Przeglądu można było podziwiać rękodzieło mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, którzy jak zawsze zadziwiali talentem w wykonaniu pięknych prac wykonanych różnymi technikami,
z przeróżnych materiałów.