niedziela, 24 Czerwiec 2018

Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych :

  • spokrewnione z dzieckiem (kiedy dzieckiem opiekuje się krewny, np. babcia)
  • niespokrewnione z dzieckiem (kiedy opiekunem jest osoba niespokrewniona z dzieckiem)
  • niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe:
    • wielodzietne (rodziny, w których jednorazowo przebywa od trojga do sześciorga dzieci)
    • specjalistyczne (rodziny, w których przebywa maksymalnie troje dzieci niedostosowanych społecznie, chorych, albo wymagających szczególnej opieki)
    • o charakterze pogotowia rodzinnego (rodziny, do których trafia nie więcej niż trójka dzieci i przebywa w nich do czasu uregulowania sytuacji, zwykle po kilku miesiącach wracają do rodziców biologicznych lub do domów dziecka).