wtorek, 21 Maj 2019
 • 016 624-62-85
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Rodzaje rodzin

Rodzaje rodzin zastępczych :

 • spokrewnione z dzieckiem (kiedy dzieckiem opiekuje się krewny, np. babcia)
 • niespokrewnione z dzieckiem (kiedy opiekunem jest osoba niespokrewniona z dzieckiem)
 • niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe:
  • wielodzietne (rodziny, w których jednorazowo przebywa od trojga do sześciorga dzieci)
  • specjalistyczne (rodziny, w których przebywa maksymalnie troje dzieci niedostosowanych społecznie, chorych, albo wymagających szczególnej opieki)
  • o charakterze pogotowia rodzinnego (rodziny, do których trafia nie więcej niż trójka dzieci i przebywa w nich do czasu uregulowania sytuacji, zwykle po kilku miesiącach wracają do rodziców biologicznych lub do domów dziecka).