sobota, 19 Październik 2019
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Wykaz instytucji udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie

Nazwa podmiotu Pełny adres Telefon, e-mail, fax Dni i godz. pracy
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław 16 624 63 27
sekretariat@pcpr-jaroslaw.pl
fax 16 624 62 85
od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00
Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław 16 621 33 64
jaroslaw@przemysl.po.gov.pl
Fax 16 62133 64
od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Sąd Rejonowy w Jarosławiu – Wydział III Rodzinny i Nieletnich ul. Czarnieckiego 4, 37-500 Jarosław 16 624 01 02
boi@jaroslaw.sr.gov.pl
od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław 16 624 03 10, 16 624 03 05, 16 624 03 09
fax 16 624 03 19 www.podkarpacka.policja.gov.pl
całodobowo
Komisariat Policji w Radymnie ul. Lwowska 40, 37-550 Radymno 16 624 03 78 od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Posterunek Policji w Wiązownicy ul. Warszawska 17A, 37-522 Wiązownica 16 624 03 73 od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Komisariat Policji w Pruchniku ul. Szkolna 10, 37-560 Pruchnik 16 624 03 72 od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- MOPS Jarosław ul. Słowackiego 34, 37-500 Jarosław 16 624 89 20
mops@mops.jaroslaw.pl
od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Zespół Interdyscyplinarny- GOPS Jarosław ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław 16 624 86 30
gops@gopsjaroslaw.pl
od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Zespół Interdyscyplinarny – MOPS Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 16 628 12 73
mopsradymno@wp.pl
od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Radymno ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno 16 628 10 05,
gops.radymno@gmail.com
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.00-15.00, wtorek godz. 8.00-16.00
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Pawłosiów Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław 16 621 90 23

gopspawlosiow@gminapawlosiow.pl

od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Laszki Laszki 36, 37-543 Laszki 16 628 50 24
gops@laszki.eu
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.30-15.30, środa godz. 8.00-16.00
Zespół Interdyscyplinarny- OPS Pruchnik ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik 16 623 61 16
ops@opspruchnik.pl
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Zespół Interdyscyplinarny- GOPS Rokietnica Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica 16 622 13 91
gopsrokietnica@wp.pl
od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Roźwienica Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica 16 622 67 10 wew.25 gopsrozwienica@wp.pl od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Zespół Interdyscyplinarny – Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica 16 622 36 31
gops@wiazownica.com
od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Chłopice Chłopice 149 A, 37-561 Chłopice 16 624 00 00 wew. 19 gopschlopice@ops.net.pl od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej : Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. J. Pawła II 17, 37-500 Jarosław, pok. nr 12 ( parter) http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl od poniedziałku do piątku: 8.00-12.00 12.00-16.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Urząd Gminy w Chłopicach Chłopice 149 A, 37-561 Chłopice czwartek, piątek; 8.00-12.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Urząd Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica od poniedziałku do piątku: 8.00-12.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Urząd Miejski w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik od poniedziałku do piątku: 8.00-12.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. Skołoszów ul. Dworska 67, 37-550 Radymno poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-12.00