czwartek, 18 Październik 2018
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Wykaz instytucji udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie

Nazwa podmiotu Pełny adres Telefon, e-mail, fax Dni i godz. pracy
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław 16 624 62 85 lub 16 624 63 27 pcpr.jaroslaw@op.pl
fax 16 624 62 85
od poniedziałku do piątku godz. 7.00 – 15.00 w czwartki godz. 7.30- 15.30
Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław 16 621 33 64,
jaroslaw@przemysl.po.gov.pl
Fax 16 62133 64
od 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku
Sąd Rejonowy w Jarosławiu – Wydział III Rodzinny i Nieletnich ul. Jana Pawła II 11, 37-500 Jarosław 16 624 88 57, fax 16 621 22 57 od poniedziałku do piątku godz. 7.30 – 15.30
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław 16 624 03 10, 16 624 03 05,
fax 624 03 09 www.podkarpacka.policja.gov.pl
całodobowo
Komisariat Policji w Radymnie ul. Lwowska 40, 37-550 Radymno 16 624 03 78 od poniedziałku do piątku godz. 7.30 do 15.30
Posterunek Policji w Wiązownicy 37-522 Wiązownica 208 16 624 03 73 od poniedziałku do piątku godz. 7.30 -15.30
Posterunek Policji w Pruchniku 37-560 Pruchnik, ul. J. Pawła II 12 16 624 03 72 od poniedziałku do piątku godz. 7.30 do 15.30
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- MOPS Jarosław ul. Poniatowskiego 57, 37-500 Jarosław 16 624 27 70, 16 621 22 58,
16 621 40 61
mopsjw@wp.pl
od poniedziałku do piątku godz. 7.30 – 15.30
Zespół Interdyscyplinarny- GOPS Jarosław ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław 16 624 86 30
gops@gopsjaroslaw.pl
od poniedziałku do piątku godz. 7.30 – 15.30
Zespół Interdyscyplinarny – MOPS Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 16 628 12 73
mopsradymno@wp.pl
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.15 – 15.15, czwartek godz. 8.00 – 16.00
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Radymno ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno 16 628 10 05,
zespol.interdyscyplinarny@gopsradymno.pl
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.00-15.00, wtorek godz. 8.00-16.00
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Pawłosiów Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław 16 621 90 23

gopspawlosiow@gminapawlosiow.pl

od poniedziałku do piątku godz. 7.00 – 15.00
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Laszki 37-543 Laszki 36 16 628 50 24
gops@laszki.eu
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.30-15.30, środa godz. 8.00- 16.00
Zespół Interdyscyplinarny- OPS Pruchnik ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik 16 623 61 16
ops@oppruchnik.pl
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Zespół Interdyscyplinarny- GOPS Rokietnica 37-562 Rokietnica 682 16 622 13 91 wew.22
gopsrokietnica@wp.pl
od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Roźwienica 37-565 Roźwienica 1 16 622 67 10 wew.25 gopsrozwienica@wp.pl od poniedziałku do piątku godz. 7.30 -15.30
Zespół Interdyscyplinarny – Wiązownica 37-522

Wiązownica 208

16 622 36 70
gops@wiazownica.com
od poniedziałku do piątku godz. 7.30-15.30
Zespół Interdyscyplinarny – GOPS Chłopice 37-561 Chłopice 149 A 16 624 00 00 wew. 19 gopschlopice@ops.net.pl od poniedziałku do piątku godz. 7.00-15.00
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej : Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ul. J. Pawła II 17, 37-500 Jarosław, pok. nr 12 ( parter) http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl poniedziałek -piątek : 8.00- 12.00 15.00-19.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Urząd Miasta w Radymnie ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno od poniedziałku do piątku: 8.00-12.00, środa: 11.00 -15.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej; Urząd Gminy w Chłopicach 37-561 Chłopice 149 a środa, piątek; 8.00 – 12.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Urząd Gminy w Laszkach 37-543 Laszki 36 poniedziałek , czwartek: 8.00 – 12.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 wtorek: 8.00 -12.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Urząd Miejski w Pruchniku 37-560 Pruchnik , ul. Rynek 1 poniedziałek – piątek: 8.00 -12.00, środa: 11.00 – 15.00