niedziela, 3 lipiec 2022
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa dzienne: 23 listopada 2021

UCHWAŁA NR 563/2021 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego na lata 2022-2025 Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poz. zm.) oraz Uchwały Nr 542/2021 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 15 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo -…