niedziela, 3 lipiec 2022
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa dzienne: 18 stycznia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2022 roku: Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2022 r: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; obszar F – tworzenie…