niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa dzienne: 23 listopada 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu było pomysłodawcą i organizatorem szkolenia adresowanego do rodzin zastępczych z ternu Powiatu Jarosławskiego pn. „ Tożsamość dziecka w pieczy zastępczej”. Odbyło się w sali nard Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w dniu 22 listopada 2023 r. Szkolenie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia Nowy Dom w Zawierzbie Pani Magdalena Koczaj – Kizior. Pani Prezes jest równocześnie rodzicem zastępczym, prowadzącym rodzinę zastępczą zawodową oraz psychologiem klinicznym i osobowości, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi. W szkoleniu uczestniczyli rodzice zastępczy prowadzący rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe, pracownicy Domu pod Lipami oraz Lipowego Zakątka Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w…