czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa miesięczne: grudzień, 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku: Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2024 r: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; obszar F – tworzenie…

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości. Tegoroczne Święta niech będą czasem odpoczynku, nabrania dystansu do tego co wokół, chwilami roziskrzonymi kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Życzymy aby Nowy Rok pozwalał z ufnością patrzeć w przyszłość a ludzka życzliwość i niegasnąca nadzieja towarzyszyła każdego dnia. Agnieszka Majowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu wraz z pracownikami

W wyniku otwartego konkursu ofert  na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO w 2024r. ogłoszonego w dniu 03.11.2023r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą Nr 1006/2023 z dnia 13.12.2023r. przyjął  realizatora zadania: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania w 2024r. wynosi  293 800,00 zł