wtorek, 25 czerwiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa dzienne: 22 maja 2024

Powiat Jarosławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do udziału w grupach wsparcia organizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim w okresie 11.2023-02.2026 dla 1240 osób. SZCZEGÓŁY WSPARCIA REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROSŁAWIU Wsparcie będzie realizowane w postaci dziewięciu…