środa, 17 lipiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa miesięczne: czerwiec, 2024

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” W dniu 19.04.2024 r. zakończył się nabór wniosków na grupę wsparcia w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Do udziału w projekcie zgłosiło się 12 rodziców zastępczych z powiatu jarosławskiego chcących wzbogacić wiedzę oraz warsztat pracy jaki wykorzystują w codziennym życiu. W…