niedziela, 3 lipiec 2022
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl ), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca 2022r. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce „Wnioski do pobrania – „Aktywny Samorząd 2022r.” Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90. Dodatkowe informacje https://www.pfron.org.pl

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność. Uciekający z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu…

Uruchomiona została ogólnopolska strona, która ma skoordynować działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie na tej samej stronie można zwrócić się o pomoc! Strona jest oficjalna. Jej adres to https://pomagamukrainie.gov.pl/ Jest ona podzielona na trzy sekcje: POTRZEBUJĘ POMOCY (także jeśli jesteś na Ukrainie) – Opuszczasz Ukrainę? Jesteś już w Polsce? Wypełnij prosty formularz – wyślemy go do właściwej jednostki, która pomaga uchodźcom. Wkrótce dostaniesz odpowiedź. CHCĘ POMÓC – Wspierasz uchodźców? Możesz zapewnić schronienie lub inną pomoc? Wypełnij prosty formularz – wyślemy go do właściwej jednostki, która koordynuje pomoc dla uchodźców. PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI – tu są zbiórki, zrzutki i…

Ogłoszenie o wolnych miejscach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,. Warsztat oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe mające na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej oraz sprawności psychofizycznych i umiejętności zawodowych. Warunkiem przyjęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2022 roku: Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2022 r: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; obszar F – tworzenie…

W dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu będzie zamknięte. W dniu 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu będzie przyjmowało PT Klientów do godz. 13.00. Przepraszamy za utrudnienia. Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2022.

1 2 3 4 16