wtorek, 6 czerwiec 2023
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

0

     Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało na stronie internetowej Biura cztery raporty, które powstały w ramach realizacji Zadania 1 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Raporty zostały opublikowane w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty w formie łatwego tekstu do czytania i rozumienia. Natomiast ważne informacje na temat trzech raportów        z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

Ww. raporty dostępne są pod następującym adresem:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia- wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

         Jednocześnie uprzejmie informuję, że w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Jednym z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem:

http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach

oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi:
https://www.facebook.com/FundacjaJadwigi/photos/a.151601464940839/3765718466862436

Zachęcam do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

http://niepelnosprawni.gov.pl/p,167,projekty-po-wer oraz projektu:  http://wlaczeniespoleczne.pl