Author admin

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje  się  zapewnić dostępność swojej strony  internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.pcpr-jaroslaw.pl/ Data publikacji strony internetowej: 20.11.2014r. Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.02.2018r. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą…

Darmowe wsparcie telefoniczne – Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów poinformowało, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego przez psychoterapeutów w związku z pandemią COVID-19. Lista psychoterapeutów oraz dzień tygodnia i godziny kiedy można umówić się na rozmowę telefoniczną znajdują się na stronie: http://www.psychoterapia-podkarpackie.pl/ 

Kwarantanna – co to oznacza?

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi kwarantanny, jak i zasadami bezpieczeństwa dostępnymi pod linkiem. Zasady bezpieczeństwa Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną Kwarantanna 15.03 Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Odwołane!

W związku z panująca sytuacją, spowodowaną zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa zarażenia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że odwołuje: wizyty w ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego wizyty w ramach terapii rodzin wizyty w ramach poradnictwa prawnego spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych spotkania w ramach programów: korekcyjno-edukacyjnego i psychologiczno-terapeutycznego Obecnie…

wazny komunikat
UWAGA! Zmiana organizacji pracy PCPR od 17 marca 2020r.

Decyzja Starosty Jarosławskiego na podstawie § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.). Starosta Jarosławski, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, dotyczącą zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, informuje, że Starostwo Powiatowe w Jarosławiu…

wazny komunikat
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT – Zmiana organizacji pracy jednostki

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Starosta Jarosławski podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy starostwa Powiatowego w Jarosławiu na czas epidemii. OD 16 MARCA AŻ DO ODWOŁANIA załatwianie klientów/petentów Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, jak i jednostek oraz najemców znajdujących się w budynku odbywać się będzie TYLKO I WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ TELEFONICZNYM, CO DO…

Plakaty informacyjne – KORONAWIRUS

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zachorowań na koronawirusa zachęcamy do zapoznania się z plakatami informacyjnymi załączonymi poniżej. Instrukcja mycia rąk KV_plakat_A3_ENG KV_plakat_A3_UA KV_plakat_A3_RU KV_plakat_A3_VN KV_plakat_A3_chiński

Projekt „Aktywni w ZAZ w Jarosławiu”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Aktywni w ZAZ w Jarosławiu” Projekt jest skierowany do osób: •    ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) •    pozostających bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia •    mieszkających…

Kontynuacja spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu jarosławskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Jarosławskim zaprasza do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się cyklicznie w ostatnie wtorki miesiąca w godz. 12.15 – 13.45. Terminy najbliższych spotkań to : 25 lutego 31 marca 28 kwietnia 26 maja 30 czerwca Grupę wsparcia tworzą osoby przeżywające podobne trudności i osoby…

1 2 3 4 5 9