Author Beata Kielbasinska

logo projektu bez logo ROPS
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PROWADZENIE ZAJĘĆ ANIMACYJNYCH

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe zajęcia animacyjne – pobierz

logo projektu bez logo ROPS
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PROWADZENIE GRUP WSPARCIA

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe grupa wsparcia – pobierz

logo projektu bez logo ROPS
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – WYNAJEM SAL

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na wynajem sal do prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz zajęć animacyjnych dla dzieci w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe wynajem sali – pobierz

wazny komunikat
Wolne miejsca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu

Ogłoszenie o wolnych miejscach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Oferuje…

logo projektu bez logo ROPS
Projekt „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” Powiat Jarosławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Liderem Projektu oraz Partnerami Projektu: Stowarzyszeniem CRAS w Rzeszowie, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej województwa podkarpackiego, rozpoczyna realizację…

pobrane (1)
Zapraszamy o korzystania z internetowego poradnika EDUKACJA PRAWNA

Informujemy, że na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego został zamieszczony poradnik pn. EDUKACJA PRAWNA : https://powiat.jaroslawski.pl/edukacja-prawna Mieszkańcy mogą tam znaleźć w przystępny sposób omówione różnego rodzaju problemy z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, które mogą okazać się przydatne dla Państwa w codziennych sprawach. Zachęcamy Państwa do korzystania z wiedzy zawartej na stronie :https://powiat.jaroslawski.pl/edukacja-prawna

pomoc_prawna_21
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja w 2024 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie…

ABSOLWENT_-_plakat
„Krok w przyszłość” – zapraszamy do projektu

Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Nabór do projektu trwa do 28.01.2024r. Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź…

1 2 3 6