Author Beata Kielbasinska

451665181_881015280726101_9019154950192552187_n
Zawarto umowę na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiat Jarosławski w dniu dzisiejszym (17.07.2024 r.), zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację ” Programu wyrównania różnic między regionami III”. Sygnatariuszami byli Kamil Dziukiewicz Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Wicestarosta Jarosławski Krzysztof Cebulak oraz reprezentanci PFRON Maciej Szymański i Małgorzata Magdoń. W ramach umowy zostały zrealizowane następujące zadania: • Przyznanie dofinansowania dla PSONI Koło w Jarosławiu na…

logo projektu bez logo ROPS
Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” W dniu 19.04.2024 r. zakończył się nabór wniosków na grupę wsparcia w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego…

csm_zaj_561976bf50
Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ”

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ” od 01sierpnia 2024r. do 31 stycznia 2025r. Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z art. 10g, art. 10h i art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573…

logo projektu bez logo ROPS
Projekt „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

Powiat Jarosławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do udziału w grupach wsparcia organizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna.…

logo projektu bez logo ROPS
PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PROWADZENIE ZAJĘĆ ANIMACYJNYCH

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ponownie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe prowadzenie zajęć animacyjnych – pobierz

logo projektu bez logo ROPS
PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PROWADZENIE GRUP WSPARCIA

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ponownie zaprasza do składania ofert na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe prowadzenie grupy wsparcia – pobierz

logo projektu bez logo ROPS
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PROWADZENIE ZAJĘĆ ANIMACYJNYCH

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe zajęcia animacyjne – pobierz

1 2 3 7