Author lukpam

logo22
Nabór wniosków z programu „Aktywny Samorząd 2024 r.” Moduł I i II

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem  https://sow.pfron.org.pl ), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca  2024r. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce „Wnioski do pobrania – „Aktywny Samorząd 2024r.” Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90.  Dodatkowe…

program wyrownywania roznic
„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku: Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2024 r: obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy…

wazny komunikat
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

W wyniku otwartego konkursu ofert  na powierzenie wykonania zadania publicznego obejmującego PROWADZENIE MIESZKANIA WSPOMAGANEGO w 2024r. ogłoszonego w dniu 03.11.2023r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą Nr 1006/2023 z dnia 13.12.2023r. przyjął  realizatora zadania: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób…

wazny komunikat
Otwarty konkurs ofert – prowadzenie mieszkania wspomaganego w 2024 r.

OTWARTY KONKURS OFERT na zlecenie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571) oraz art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) Zarząd Powiatu  Jarosławskiego…

baner_zajecia_klubowe
Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ”

KOMUNIKAT Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ” od 01 lutego 2024r. do 31 stycznia 2025r. Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z art. 10g, art. 10h i art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r.…

20230830_122324
Stop przemocy

W dniu 30 sierpnia 2023r. na zaproszenie MOPS w Jarosławiu włączyliśmy się do akcji „ Trampolina- głos przeciwko przemocy”. Jarosławski rynek wypełnił się specjalistami, którzy na co dzień świadczą pomoc osobom borykającym się z przemocą. Podczas wydarzenia przedstawicielka naszego Centrum w osobie P. Agnieszki Wywrót rozmawiała z mieszkańcami i udzielała informacji na temat rodzaju i form pomocy udzielanej w Powiatowym…

as23
Nabór wniosków z programu „Aktywny Samorząd 2023 r.” Moduł I i II

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem  https://sow.pfron.org.pl ), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca  2023r. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce „Wnioski do pobrania – „Aktywny Samorząd 2023r.” Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90.  Dodatkowe…

1 2