Author lukpam

wazny komunikat
Otwarty konkurs ofert – prowadzenie mieszkania chronionego w 2023 r.

Zarząd Powiatu  Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO w 2023r.

Konwencja-ONZ-1599809746 (3)
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu…

baner_zajecia_klubowe
Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ”

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ” od 01 lutego 2023r. do 31 stycznia 2024r. Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z art. 10g, art. 10h i art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.…

baner_zajecia_klubowe
Druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie informuje, iż w terminie od 01.06.2022r. do 30.06.2022r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r.…

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia dla poszkodowanych przez żywioł osób niepełnosprawnych. Szczegóły dostępne są na stronie Funduszu pod linkiem Do kogo adresowana jest pomoc? Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu: •    osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) •    dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16…