Author Wojtek Hanas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu logotyp
Ogłoszenie o wolnych miejscach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu

Ogłoszenie o wolnych miejscach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,. Warsztat…

Ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego”

UCHWAŁA NR 563/2021 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego na lata 2022-2025 Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2a, ust. 2b i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o…

Inffografika programu Dobry-Start-
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. Wypłata środków z programu „Dobry start” zostanie usprawniona. Począwszy od świadczenia dotyczącego rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego 2021/2022, pieniądze będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce instytucji gminnych i powiatowych. Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie,…

plakat_fundusz_celowy
„Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Od czwartku, 17 czerwca, w powiecie jarosławskim ruszył nowy projekt społeczny skierowany dla osób z niepełnosprawnościami. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, bo taka jest jego nazwa, jest dofinansowany z rządowego Funduszu Solidarnościowego. Kwota, którą pozyskał na ten cel samorząd powiatowy to 623 tys. złotych, a operatorem Centrum jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie…

wazny komunikat
Druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie informuje, iż w terminie od 01.06.2021r. do 30.06.2021r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać…

Aktywny Samorząd 2024 – druki wniosków – Moduł I Obszar B zadanie 5

zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu Lista załączników: • twoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności, • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka, • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną, • oświadczenie pełnomocnika (załącznik nr 4 do wniosku) wraz z pełnomocnictwem poświadczonym…

wazny komunikat
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że od dnia 17 maja 2021r. wznawia udzielanie nieodpłatnej pomocy specjalistycznej w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej  na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w szczególności będących ofiarami przemocy w rodzinie. Rejestracja do specjalistów odbywa się po wcześniejszej rejestracji pod nr telefonu: 16 624 63 27 lub 16 624 62 85 HARMONOGRAM DYŻURÓW Psycholog…

1 2 3 5