niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Bez kategorii

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia dla poszkodowanych przez żywioł osób niepełnosprawnych. Szczegóły dostępne są na stronie Funduszu pod linkiem Do kogo adresowana jest pomoc? Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu: •    osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) •    dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2022 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach…

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje  się  zapewnić dostępność swojej strony  internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.pcpr-jaroslaw.pl/ Data publikacji strony internetowej: 20.11.2014r. Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.02.2018r. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: część plików nie jest dostępnych cyfrowo, brak specjalnych skrótów klawiszowych Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania…