poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Dbając o najlepszą jakość świadczonej pomocy i usług Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zorganizowało szkolenie z najnowszych zmian Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Szkolenie przeprowadzono z myślą o doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej z terenu powiatu jarosławskiego, dlatego też wzięli w nim udział pracownicy tut. PCPR oraz pracownicy jednostek pomocy społecznej. Szkolenie odbyło się 30 stycznia 2019r. w Sali Narad w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Przede wszystkim skupiono się na praktycznym zastosowaniu Ustawy oraz zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją KPA. Spotkanie poprowadził ekspert w tej dziedzinie, m.in. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie oraz konsultant prawny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.…

Trwa obecnie akcja pt. „Zobacz lepszą przyszłość”. Celem programu jest  poprawa widzenia dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej i świetlic środowiskowych. Akcja dotyczy podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat. W wiosennej edycji 2019 dzieci i młodzież zostaną wyposażone w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki). Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji poniżej: Zaproszenie do udziału w programie Zobacz Lepszą Przyszłość – edycja wiosenna 2019 http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że od 2019r. obowiązują nowe wzory wniosków dot. dofinansowań i świadczeń. Nowe wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce wnioski do pobrania.    

Zachęcamy Państwa do aktywowania w swoim telefonie komórkowym lub stacjonarnym przycisku Sieci Życia®. Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, np. zawału serca, ataku astmy czy napadu, uruchomienie automatycznego i natychmiastowego wezwania pomocy. Uruchomienie wezwania pomocy odbywa się poprzez przyciśnięcie jednego przycisku w telefonie komórkowym lub stacjonarnym. Sieć Życia® prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa”, które utrzymuje się ze składek członkowskich. Wysokość składek jest dobrowolnie deklarowana przez uczestników sieci. Stowarzyszenie  oferuje osobom starszym i niesamodzielnym BEZPŁATNE korzystanie z Sieci Życia® przez okres roku. Osoby korzystające przez rok z Sieci Życia® nie są zobowiązane do dalszego korzystania z…

W dniu 29 listopada 2018r. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbył się XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego. Wydarzenie objął honorowym patronatem Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan. Partnerem wydarzenia było Centrum Kultury i  Promocji w Jarosławiu. Przybyłych gości przywitali w imieniu Starosty Jarosławskiego – Mariusz Trojak Wicestarosta Jarosławski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Agnieszka Sikorska. Dyrektor PCPR – Agnieszka Sikorska nawiązała do  niedawno obchodzonego święta pracowników socjalnych i podziękowała wszystkim pracownikom pomocy społecznej za codzienny trud ich pracy, za wrażliwość, życzliwość, zrozumienie i szacunek dla drugiego człowieka. Wyraziła uznanie za dobre…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w dniu 29 listopada 2018r. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 6, o godzinie 10.00, odbędzie się XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego. W Przeglądzie udział wezmą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu,w Sośnicy, w Wysocku i w Moszczanach. W dniu przeglądu w holu Sali Lustrzanej, obejrzeć będzie można prace wykonane przez mieszkańców domów pomocy społecznej. Zapraszamy do obejrzenia prezentowanych programów artystycznych oraz wystawionych prac – wstęp bezpłatny. Współorganizatorem imprezy jest Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Nad Przeglądem Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że we współpracy z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jarosławiu realizuje dwa projekty: „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży-2018” „Kampania Biała Wstążka” W ramach projektu „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży-2018” w dniach od 01 – 19 listopada 2018r. trwać będą dyżury kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Jarosławiu wspólnie z pracownikami socjalnymi tut. PCPR. Dyżury w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu odbędą się w dniach: 13 listopada od godz. 10.00 do godz. 12.00; 14 listopada od godz. 10.00 do godz. 12.00; 16 listopada…

1 14 15 16 17 18 21