czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ” Starosta powiatu jarosławskiego informuje, że zgodnie z art. 47 ust.1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 7/2018  z dnia 12 czerwca oraz nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” Uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) na…

Szanowni Państwo, zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wsparcia osób młodych pozostających bez pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o realizacji projektu pn. „Bądź POWER!”. Projekt „Bądź POWER! ” realizowany jest przez Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. Sp. k.f z siedzibą w Rzeszowie przy u! Henryka Pobożnego [4, 35-617 Rzeszów, w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowo-edukacyjnęj u 50 osób biernych zawodowo (30K, 20M) w wieku 15-29 lal bez pracy, w tym osób z niepełnosprawność i ant i,…

kliknij aby pobrac ulotkę < /a>. Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z obszaru poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2010 informujemy o realizacji projektu. „Niskie kwalifikacje – równe szanse” Projekt realizowany jest przez Econat Natalia Cios w partnerstwie z AMD-GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości do podjęcia zatrudnienia 70…

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez PSONI Koło w Jarosławiu. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „ Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu” • Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. • Wkład własny finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Projekt jest skierowany do osób: • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w dniu 24 listopada 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu, pl. Mickiewicza 6, o godzinie 10.00, odbędzie się XVII Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego. W Przeglądzie udział wezmą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu; w Sośnicy; w Wysocku i w Moszczanach oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarosławiu. W dniu przeglądu w holu MOK, obejrzeć będzie można prace wykonane przez mieszkańców domów pomocy społecznej oraz uczestników środowiskowych domów samopomocy. Zapraszamy do obejrzenia prezentowanych programów artystycznych oraz wystawionych prac. Nad XVII Przeglądem Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej…

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz ze szczególnym opisem osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 informujemy o realizacji projektu pn. „PODKARPACKA MOTYWA(K)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Projekt ten realizowany jest przez Fundację Challenge Europe, ul. Marszałkowska 73/49, 25-549 Kielce w partnerstwie z HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest podwyższenie…

1 15 16 17 18 19 21