niedziela, 3 lipiec 2022
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

„Centra opiekuńczo-mieszkalne”

0

Od czwartku, 17 czerwca, w powiecie jarosławskim ruszył nowy projekt społeczny skierowany dla osób z niepełnosprawnościami. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, bo taka jest jego nazwa, jest dofinansowany z rządowego Funduszu Solidarnościowego. Kwota, którą pozyskał na ten cel samorząd powiatowy to 623 tys. złotych, a operatorem Centrum jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te, obok różnorodnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych, powinny mieć zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Stąd konieczność stworzenia im szczególnych warunków pobytu dziennego lub całodobowego.

W Centrach poprzez wspólny pobyt uczestników, pozytywnie wpływa się na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zatrudnienie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia, powinny mieć możliwość zamieszkiwania w nowotworzonych Centrach.

Projektowane rozwiązania mają zapewnić realną pomoc w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną, poprzez zorganizowanie dla niej pobytu dziennego lub całodobowego w środowisku lokalnym.

plakat PROGRAM ʺCENTRA OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEʺ

Opis plakatu;

Plakat informujący o przystąpieniu Powiatu Jarosławskiego do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” w ramach którego realizowane będą zadania :

zadanie nr 1 – zakup sprzętu i wyposażenia

zadanie nr 2 – funkcjonowanie Centrum.

Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Powiat Jarosławski uzyskał dofinansowanie w wysokości 623 100 zł na realizację Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”, którego całkowita wartość wynosi 623 100 zł.

Plakat opatrzony jest flagą i godłem Rzeczpospolitej Polskiej.