środa, 24 kwiecień 2024
 • 016 624-62-85
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

0

Druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Rzeszowie informuje, iż w terminie od 01.06.2021r. do 30.06.2021r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r. oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień, zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

 1. Uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej WTZ na terenie Powiatu Jarosławskiego.
 2. Wyznaczoną jednostką w Powiecie Jarosławskim do obsługi programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
 3. Szczegóły dotyczące programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w tym wzór wniosku, dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej PFRON: www. pfron.org.pl, zakładki: o Funduszu / programy i zadania PFRON / Programy realizowane obecnie / Zajęcia klubowe w WTZ.
 4. Termin przyjmowania wniosków ustala się do 15 czerwca 2021r.
 5. Forma przyjmowania wniosków: wersja papierowa.
 6. Miejsce przyjmowania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław (w przypadku wysłania wniosku, decyduje data wpływu).
 7. Poprawność wniosków zostanie zweryfikowana w terminie 7 dni od wpłynięcia.
 8. Istnieje możliwość poprawy wniosku w terminie 7 dni od wpłynięcia.
 9. Poprawnie złożone wnioski, staną się podstawą do złożenia przez Powiat Jarosławski w oddziale PRFON w Rzeszowie, wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu.