wtorek, 25 czerwiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

0

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”

W dniu 19.04.2024 r. zakończył się nabór wniosków na grupę wsparcia w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 12 rodziców zastępczych z powiatu jarosławskiego chcących wzbogacić wiedzę oraz warsztat pracy jaki wykorzystują w codziennym życiu.

W czasie, kiedy rodziny zastępcze będą zdobywać wiedzę, wymieniać wzajemnie doświadczenia i nabywać nowe umiejętności wychowawcze, podopieczni tych rodzin skorzystają z bogatej oferty zajęć animacyjnych.

Szczegółowy harmonogram, udzielania wsparcia na 2024 rok:

Lp.            rodzaj              wsparcia/działania data udzielenia wsparcia/działania godziny udzielania wsparcia/działania dokładny adres realizacji     wsparcia/działania nazwa wykonawcy liczba uczestników
1. grupa wsparcia dla rodzin zastępczych realizowana przez Powiat Jarosławski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         w Jarosławiu 17.06.2024 r. 16.00 – 19.00 Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu   ul. 3-go Maja 12 37-500 Jarosław Pracownia Psychologiczna „Psycho – Test” dr Joanna Ciąpała prowadzący Joanna Majkut 12
01.07.2024 r. 16.00 – 19.00
09.09.2024 r. 16.00 – 19.00
23.09.2024 r. 16.00 – 19.00
2. zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia realizowane przez Powiat Jarosławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie      w Jarosławiu 17.06.2024 r. 16.00 – 19.00 Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu   ul. 3-go Maja 12 37-500 Jarosław Daria Kuźniar 13
01.07.2024 r. 16.00 – 19.00
09.09.2024 r. 16.00 – 19.00
23.09.2024 r. 16.00 – 19.00