wtorek, 6 czerwiec 2023
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Konkurs ofert „Funkcjonowanie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego”

0

Zarząd Powiatu Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie : „Funkcjonowania Centrum opiekuńczo – mieszkalnego” na terenie Powiatu Jarosławskiego.

Konkurs ten jest kontynuacją zadania realizowanego w 2021 r., który obejmował realizację zadania tylko przez rok. Zasady obecnie ogłoszonego Programu przewidują realizację zadania przez okres 5 lat za pośrednictwem organizacji pozarządowej, która przedstawi najlepszą ofertę konkursową.

Centrum opiekuńczo – mieszkalne, przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, na pobyt całodobowy. Poprzez wspólny pobyt uczestników, zakłada się pozytywny wpływ na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaangażowanie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności, na marę posiadanego potencjału i zasobów.

Szczegóły konkursu dostępne są w poniższych załącznikach :

Uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie gołoszenia konkursu

Ogłoszenie konkursu ofert

Formularz zgłoszenia

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej