wtorek, 6 czerwiec 2023
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

0

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – temat skutków alienacji rodzicielskiej i jej zapobieganiu rzadko jest poruszany, pragniemy go Państwu przybliżyć.

Co to jest alienacja rodzicielska ?

Alienacja rodzicielska to:
– ograniczanie kontaktu i izolowanie dziecka od drugiego rodzica,
– odcinanie drugiego rodzica od informacji dotyczących dziecka,
– wymazywanie drugiego rodzica z życia dziecka, niszczenie zdjęć i pamiątek- deprecjonowanie i przedstawianie rodzica w złym świetle („pranie mózgu” dziecka),
– manipulowanie uczuciami, przekupywanie dziecka w celu zakłócenia relacji z drugim rodzicem,
– deprecjonowanie i przedstawianie drugiego rodzica w złym świetle,
– zakazywanie dziecku swobodnego mówienia i wyrażania miłości do drugiego rodzica,
– wikłanie dzieci w konflikt lojalnościowy, zmuszanie do wybrania jednego rodzica,
– zmuszanie dziecka do odrzucenia, nienawiści do drugiego rodzica,
– indukowanie dziecku strachu przed drugim rodzicem,
– wpajanie poczucia winy za miłość do drugiego rodzica, za potrzebę spędzenia z nim czasu.
Alienacja rodzicielska to po prostu wyrafinowana forma przemocy psychicznej !!!

Potrzeby człowieka a alienacja rodzicielska

Odwołać należy się tutaj, do opracowanej przez Maslowa piramidy potrzeb człowieka przedstawiającej hierarchię ludzkich potrzeb, które sklasyfikowane zostały od tych, które dla jednostki są najbardziej niezbędne do tych, które są najmniej pilne. Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu możliwe jest dopiero po spełnieniu pozostałych. Oczywiste jest, iż każdy człowiek, a przede wszystkim dziecko w pierwszej kolejności musi mieć zaspokojone podstawowe potrzeby fizjologiczne m.in. potrzebę snu i odpoczynku, zaspokojenia głodu i pragnienia czy posiadania miejsca do życia. Kolejnym jednak bardzo ważnym obszarem jest potrzeba bezpieczeństwa. Człowiek potrzebuje czuć się bezpiecznym na wielu obszarach swojego codziennego funkcjonowania – spełnienie tej potrzeby jest szczególnie istotne w przypadku dzieci, które potrzebują jej, aby móc się prawidłowo rozwijać.
Trzecim szczeblem, jaki zawiera piramida potrzeb Maslowa, jest potrzeba przynależności czy też potrzeba afiliacji, która bezpośrednio wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa danej osoby. Człowiek potrzebuje czuć się częścią grupy innych osób, a w pierwszej kolejności jest to rodzina. Nikt nie jest w stanie dziecku zastąpić rodziców i szczęścia z posiadania kochających je bliskich. Tylko rodzina, rodzice, rodzeństwo, najbliżsi są w stanie dziecku oddać cząstkę siebie, a dziecko jest w stanie cząstkę siebie odnaleźć w nich. Kolejnymi potrzebami człowieka jest potrzeba uznania oraz potrzeba samorealizacji. Niewątpliwie dziecko dotknięte alienacją rodzicielską będzie miało bardzo duże trudności w zaspokojeniu potrzeb wyższego rzędu.

Rodzicu masz prawo mieć kontakt ze swoim dzieckiem, nie rezygnuj z niego !!!
Zgodnie z artykułem 113 K.R.I.O dzieci oraz ich rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Wiele form i częstotliwość kontaktów dzieci z ich rodzicami mają charakter częściowo ograniczony, utrudniony czy wręcz niemożliwy.
Świadomość i obserwacja szczęścia osób posiadających obydwoje rodziców oraz niedostateczna ilość miłości ze strony bliskich może poważnie odbić się na zdrowiu psychicznym i społecznym dziecka, a sama wysokość alimentów nie zrekompensuje tej straty
Obowiązkiem każdego dorosłego jest ochrona dziecka przed przemocą, a skoro alienacja rodzicielska została uznana za przemoc, to naszym zadaniem jako społeczeństwa jest dążenie do zlikwidowania wszelkich jej przyczyn, przejawów i skutków. Dziecko nie wymaga wiele, tylko zrozumienia, cierpliwości i przede wszystkim bezkonfliktowego wychowania zgodnie z przyjętymi normami, wartościami współżycia społecznego. Zabiegający o kontakty z dziećmi muszą wyrzec się tzw. „walki o dziecko”, zastępując ją „obroną dziecka” przed alienacją rodzicielską, przed przemocą.
Wszyscy Ci dla których dobro dziecka jest dobrem najwyższym powinni wyrazić swój sprzeciw wobec alienacji rodzicielskiej oraz zapobiegać jej przyczynom oraz skutkom. Dobro Dziecka jest prawem samym w sobie.
Jeśli jesteś ofiarą alienacji rodzicielskiej zadzwoń i zapytaj.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu uzyskasz wsparcie specjalistów: psychologa, radcy prawnego czy pracownika socjalnego.
Rejestracja do specjalistów odbywa się po wcześniejszej rejestracji pod nr telefonu 16 624 63 27 lub            16 624 62 85

Potrzebuje-Was-oboje alienacjarodzicielskamale-jest-kruche