niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na okres realizacji od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

0

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na realizację w okresie
od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności
w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa
w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Wnioski na dofinansowanie realizacji programu w/w okresie podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.
Termin przyjmowania wniosków do dnia 15 listopada 2021 r. ( w przypadku wysłania wniosku decyduje data wpływu).

Komunikat dot. ogłoszenia programu Zajęcia klubowe WTZ

Wnioski należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej.

Wniosek zajęcia klubowe WTZ