wtorek, 6 czerwiec 2023
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Ochrona rodzin przed przemocą – zagadnienia prawne

0

25 listopada 2022r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się „ Interdyscyplinarne szkolenie w obszarze wzmocnienia współpracy w ramach realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych na terenie Powiatu Jarosławskiego”. Skierowane było one do członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Organizatorem Szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
Uczestnicy zostali przywitani przez Wicestarostę Powiatu Jarosławskiego Mariusza Trojaka i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu Agnieszkę Majowską.
Szkolenie prowadzone było przez :
– P. Anna Łukaszów i Patrycjusz Nowakowski, realizatorzy Programów z ramienia PCPR w Jarosławiu
– P. Radosław Zieliński- Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu
– P. Bożena Harasz-Wołoszyn – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu

W czasie szkolenia zostały omówione następujące tematy :
Programy korekcyjno – edukacyjny i psychologiczno – terapeutyczny, jako jedna forma oddziaływania grupowego i indywidualnego na osoby stosujące przemoc, skazane za przestępstwo z art. 207 K.K oraz podejrzane o stosowanie przemocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Analiza trudności i interpretacja przepisów prawnych w kontekście skutecznego kierowania potencjalnych uczestników programów korekcyjno – edakucyjnego i psychologiczno – terapeutycznego przez jednostki pomocy społecznej w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty” – podstawa prawna, wyjaśnienie wątpliwości.
Zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu a Zespołami Interdyscyplinarnymi poprzez wdrożenie porozumienia w ramach realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Najczęściej występujące przestępstwa z zakresu przemocy w rodzinie i środki karne za ich stosowanie oraz inne istotne kwestie w ocenie Sądu, celem usprawnienia działań zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prawo karne dotyczące ochrony rodzin przed przemocą, odpowiedzialność służb i konsekwencje za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy w rodzinie .

09 06 03