poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Ogłoszenie o dniu wolnym

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2017 z dnia 19.10.2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu na podstawie art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
z 2017r. poz. 1868) oraz art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z póĹşn. zm.) ustalił 10 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 11 listopada 2017r.
Zgodnie z powyższym, 10 listopada 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu będzie zamknięte.