niedziela, 3 marzec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Otwarty konkurs ofert – prowadzenie mieszkania chronionego w 2023 r.

0

Zarząd Powiatu  Jarosławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego w formie wsparcia: PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO WSPIERANEGO w 2023r.