poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Program 500+ dla rodzin zastępczych

0

pismo.docx – kliknij aby pobrać

ULOTKA.docx – kliknij aby pobrać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w związku z wejściem w życie rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. Programu 500+ wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 32 z poĹşn. zm.), które uprawniają rodziny zastępcze do ubiegania się o przyznanie dodatku wychowawczego na każde umieszczone w niej dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

O przyznanie dodatku wychowawczego ubiegać mogą się rodziny zastępcze :
– ustanowione postanowieniem Sądu Rejonowego,
– zamieszkujące na terenie powiatu jarosławskiego,
– wychowujące dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Dodatek wychowawczy przyznany zostanie po uprzednim włożeniu stosownego wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, pokój 214 (budynek Starostwa Powiatowego).

Dodatek wychowawczy przyznawany będzie od miesiąca w którym złożony zostanie wniosek jednak nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2016 r.