niedziela, 3 marzec 2024
 • 016 624-62-85
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Radca prawny

Poradnictwo prawne:

 • konsultacje prawne – udzielane są w związku z toczącym się przed sądem postępowaniem w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych,
 • pomoc w sporządzaniu pism procesowych – obejmuje pozwy i wnioski w postępowaniu procesowym i nieprocesowym przed sądami (głównie w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych),
 • poradnictwo prawne m.in. w zakresie:
  • prawa rodzinnego – np. sprawy dotyczące alimentów, rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, praw dziecka, opieki i innych spraw rodzinnych,
  • prawa karnego – np. sprawy dotyczące wszczęcie postępowania karnego i jego przebiegu (m.in. dotyczące przemocy w rodzinie),
  • uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko rodzinie – np. znęcanie, pobicie, groźby,
  • rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pomoc prawna udzielana jest także w zakresie innych zagadnień, jeśli są związane z pozostawaniem osoby w kryzysie.