wtorek, 6 czerwiec 2023
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Terapia rodzin

Terapia rodzin:

  • pokonywanie trudności i konfliktów w rodzinie poprzez wskazanie źródeł ich pochodzenia,
  • odbudowywanie więzi rodzinnych,
  • poprawa relacji i dialogu wewnątrzrodzinnego.