środa, 24 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Wolne miejsca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu

0

Ogłoszenie
o wolnych miejscach w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu, zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe mające na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej oraz sprawności psychofizycznych i umiejętności zawodowych.

Warunkiem przyjęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej
jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
wraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Podania o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej należy kierować do:

Biura Obsługi Placówek
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6 a
37-500 Jarosław

Do podania należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności spełniającego wyżej określone wymogi.

Dane do kontaktu:
Tel.: 16 621 64 67/kom. 604 904 797
E-mail: wtz@psoni-jaroslaw.org.pl
Profil FB: https://www.facebook.com/psoni.jaroslaw
Strona www.: http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/