poniedziałek, 27 maj 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Zaproszenie do projektu

0

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez PSONI Koło w Jarosławiu.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „ Ciastkarnia Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu”
• Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
• Wkład własny finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Partnerstwo dla Osób
z Niepełnosprawnościami”.
Projekt jest skierowany do osób:
• ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku stopnia umiarkowanego z uwagi na autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną)
• pozostających bez zatrudnienia
• mieszkających na terenie powiatu jarosławskiego lub przeworskiego
• w wieku 18-64 lat
Uczestnikom projektu oferujemy:
• pracę w Ciastkarni Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
• możliwość rozwoju osobistego
• kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o:
• zapoznanie się z regulaminem rekrutacji
• wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami
• złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 22 listopada 2017r.
Miejsca składania dokumentów
Biuro projektu
ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław
tel.: 16 621 53 78
Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
ul. Konfederacka 13
tel. 627 12 26

Wszelkie informacje oraz formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny na stronie:
http://www.psoni-jaroslaw.org.pl/index.php/dzialalnosc/projekty/pfron-2/2-uncategorised/332-ciastkarnia-zaz-w-jaroslawiu