środa, 17 lipiec 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Powiat Jarosławski w dniu dzisiejszym (17.07.2024 r.), zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację ” Programu wyrównania różnic między regionami III”. Sygnatariuszami byli Kamil Dziukiewicz Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Wicestarosta Jarosławski Krzysztof Cebulak oraz reprezentanci PFRON Maciej Szymański i Małgorzata Magdoń. W ramach umowy zostały zrealizowane następujące zadania: • Przyznanie dofinansowania dla PSONI Koło w Jarosławiu na rzecz OREW, zakup autobusu – 351 500,00 zł • Przyznane dofinansowania dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M.Lisińskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP na zakup 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 144 000,00 zł • Przyznanie dofinansowanie na…

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” W dniu 19.04.2024 r. zakończył się nabór wniosków na grupę wsparcia w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Do udziału w projekcie zgłosiło się 12 rodziców zastępczych z powiatu jarosławskiego chcących wzbogacić wiedzę oraz warsztat pracy jaki wykorzystują w codziennym życiu. W…

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) „Zajęcia klubowe w WTZ” od 01sierpnia 2024r. do 31 stycznia 2025r. Starosta Jarosławski informuje, że zgodnie z art. 10g, art. 10h i art. 47 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573 z późn. zm.) Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” od 01 czerwca 2024r. do 30 czerwca 2024r. 1. Uprawnionymi do składania wniosku o dofinansowanie są podmioty prowadzące…

Powiat Jarosławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu rozpoczyna rekrutację do udziału w grupach wsparcia organizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim w okresie 11.2023-02.2026 dla 1240 osób. SZCZEGÓŁY WSPARCIA REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROSŁAWIU Wsparcie będzie realizowane w postaci dziewięciu…

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ponownie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe prowadzenie zajęć animacyjnych – pobierz

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu ponownie zaprasza do składania ofert na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe prowadzenie grupy wsparcia – pobierz

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe zajęcia animacyjne – pobierz

1 2 3 22