wtorek, 6 czerwiec 2023
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

12 maja 2023 roku odbył się Integracyjny Piknik PSONI z Funduszami Europejskimi w ramach obchodzonego Dnia Godności w Jarosławiu. Organizatorem jest PSONI Koło w Jarosławiu. W imprezie uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Radni Powiatowi, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Majowska oraz przede wszystkim podopieczni PSONI a także uczniowie okolicznych szkół, przedstawiciele instytucji i wielu mieszkańców ziemi jarosławskiej.

    27 kwietnia w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbyła się uroczysta Gala z okazji 40 lecia Jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnoprawnych. Rozpoczęła się ona wystąpieniem Przewodniczącego Zarządu Mariusza Mitusia. Następnie, statuetkami dziękczynnymi zostały uhonorowane osoby zasłużone dla PSONI Koło w Jarosławiu. Wśród licznego grona osób uhonorowani zostali : Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Majowska, którzy w swoich podziękowaniach zaznaczyli, iż  statuetkę odbierają nie tylko dla siebie lecz dla całego powiatu jarosławskiego i dla swoich poprzedników. Podkreślili również, że współpraca ze Stowarzyszeniem to prawdziwy zaszczyt i radość oraz  życzyli kolejnych…

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – temat skutków alienacji rodzicielskiej i jej zapobieganiu rzadko jest poruszany, pragniemy go Państwu przybliżyć. Co to jest alienacja rodzicielska ? Alienacja rodzicielska to: – ograniczanie kontaktu i izolowanie dziecka od drugiego rodzica, – odcinanie drugiego rodzica od informacji dotyczących dziecka, – wymazywanie drugiego rodzica z życia dziecka, niszczenie zdjęć i pamiątek- deprecjonowanie i przedstawianie rodzica w złym świetle („pranie mózgu” dziecka), – manipulowanie uczuciami, przekupywanie dziecka w celu zakłócenia relacji z drugim rodzicem, – deprecjonowanie i przedstawianie drugiego rodzica w złym świetle, – zakazywanie dziecku swobodnego mówienia i wyrażania miłości…

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, zlokalizowany jest przy ul. 3 Maja 39 w Jarosławiu. Działalność placówki współfinansowana jest ze środków PFRON oraz Powiatu Jarosławskiego. W 2023r. pozyskano środki z PFRON na działalność WTZ w kwocie 1 384 800,00 zł, w tym środki na działalność Klubu Absolwenta WTZ – 216 300,00 zł. Wkład finansowy Powiatu Jarosławskiego 153 867,00 zł W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej uczestniczy 50 osób z terenu Powiatu Jarosławskiego, posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Uczestnicy korzystają…

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem  https://sow.pfron.org.pl ), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca  2023r. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce „Wnioski do pobrania – „Aktywny Samorząd 2023r.” Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90.  Dodatkowe informacje https://www.pfron.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku: Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2023 r: 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 4. obszar D – likwidacja barier transportowych; 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub…

1 2 3 18