czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Przeglądasz: Ogłoszenia

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział w grupie wsparcia dla rodzin zastępczych beneficjentów projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe zajęcia animacyjne – pobierz

Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu zaprasza do składania ofert na wynajem sal do prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz zajęć animacyjnych dla dzieci w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. zapytanie ofertowe wynajem sali – pobierz

Ogłoszenie o wolnych miejscach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe mające na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej oraz sprawności psychofizycznych i umiejętności zawodowych. Warunkiem przyjęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu…

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” Powiat Jarosławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Liderem Projektu oraz Partnerami Projektu: Stowarzyszeniem CRAS w Rzeszowie, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej województwa podkarpackiego, rozpoczyna realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży,…

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie (w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem  https://sow.pfron.org.pl ), dotyczące programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II. Nabór wniosków zostaje uruchomiony od 1 marca  2024r. Więcej informacji jest dostępnych w zakładce „Wnioski do pobrania – „Aktywny Samorząd 2024r.” Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 16 624 62 90.  Dodatkowe informacje https://www.pfron.org.pl

Informujemy, że na stronie internetowej Powiatu Jarosławskiego został zamieszczony poradnik pn. EDUKACJA PRAWNA : https://powiat.jaroslawski.pl/edukacja-prawna Mieszkańcy mogą tam znaleźć w przystępny sposób omówione różnego rodzaju problemy z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, które mogą okazać się przydatne dla Państwa w codziennych sprawach. Zachęcamy Państwa do korzystania z wiedzy zawartej na stronie :https://powiat.jaroslawski.pl/edukacja-prawna

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej porady. W roku 2024 Starosta Jarosławski uruchomił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają pięć lokalizacji w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do…

Stowarzyszenie „CRAS” realizuje projekt pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferuje bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe. Projekt jest realizowany na podstawie umowy dofinansowania z PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Nabór do projektu trwa do 28.01.2024r. Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają orzeczony stopnień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), (w projekcie jest jeszcze 7 wolnych miejsc dla osób z umiarkowanym/znacznym stopniem i 2 miejsca dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności) pozostają bez zatrudnienia,…

1 2 3 21