czwartek, 25 kwiecień 2024
  • 016 624-62-85
  • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Archiwa miesięczne: marzec, 2024

Ogłoszenie o wolnych miejscach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jarosławiu Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do składania podań o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką mającą na celu przywrócenie lub zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Oferuje terapię zajęciową, szkolenia, warsztaty, próbki pracy oraz praktyki zawodowe mające na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej oraz sprawności psychofizycznych i umiejętności zawodowych. Warunkiem przyjęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu…

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” Powiat Jarosławski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Liderem Projektu oraz Partnerami Projektu: Stowarzyszeniem CRAS w Rzeszowie, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej województwa podkarpackiego, rozpoczyna realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży,…