Wnioski do pobrania

wnioski – PFRON

ikona wordWniosek Turnus rehabilitacyjny

ikona wordWniosek Sprzęt rehabilitacyjny – osoba prywatna

ikona wordWniosek Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

ikona wordWniosek Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

ikona wordWniosek sport-kultura-rekreacja i turystyka

BARIERY ARCHITEKTONICZNE

ikona wordLikwidacja barier architektonicznych – procedury

ikona wordWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych

ikona word Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

ikona wordOświadczenie dot. wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

ikona wordOświadczenie

ikona wordZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ

ikona wordLikwidacja barier w komunikowaniu się – procedury

ikona wordWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się

ikona word Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

ikona wordOświadczenie dot. wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

ikona wordOświadczenie

ikona wordZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

BARIERY TECHNICZNE

ikona wordLikwidacja barier technicznych – procedury

ikona wordWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

ikona wordOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

ikona wordOświadczenie dot. wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

ikona wordOświadczenie

ikona wordZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

wnioski „AKTYWNY SAMORZĄD”

Program „Aktywny Samorząd 2022” -elektroniczny system obsługi wsparcia (SOW)

WNIOSKI – Moduł I Obszar A

 

 

zadanie 1 pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dot. dysfunkcji ruchu
zadanie 2 -3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
zadanie 4 pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dot. dysfunkcji słuchu

WNIOSKI – Moduł I Obszar B

 

 

zadanie 1 – 3 – 4pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

WNIOSKI – Moduł I Obszar C

 

 

 

 

zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

WNIOSKI – Moduł I Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

WNIOSKI – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

wnioski PIECZA ZASTĘPCZA

ikona wordWniosek o wydanie zaświadczenia

ikona wordwniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

ikona wordWniosek dot. kosztów przyjmowanego dziecka

ikona wordWniosek dot. utrzymania lokalu mieszkalnego

ikona wordWniosek dot. remontu lokalu

ikona wordWniosek dot. zdarzenia losowego

ikona wordWniosek 500+

ikona wordWniosek na świadczenie 300+

ikona wordWniosek o dofinansowanie do wypoczynku