Wnioski do pobrania

wnioski – PFRON

ikona wordWniosek Turnus rehabilitacyjny

ikona wordWniosek Sprzęt rehabilitacyjny – osoba prywatna

ikona wordWniosek Sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji

ikona wordWniosek Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

ikona wordWniosek sport-kultura-rekreacja i turystyka

BARIERY ARCHITEKTONICZNE

ikona wordLikwidacja barier architektonicznych – procedury

ikona wordWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych

ikona word Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

ikona wordOświadczenie dot. wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

ikona wordOświadczenie

ikona wordZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ

ikona wordLikwidacja barier w komunikowaniu się – procedury

ikona wordWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się

ikona word Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

ikona wordOświadczenie dot. wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

ikona wordZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

BARIERY TECHNICZNE

ikona wordLikwidacja barier technicznych – procedury

ikona wordWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

ikona wordOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

ikona wordOświadczenie dot. wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

ikona wordOświadczenie

ikona wordZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

wnioski „AKTYWNY SAMORZĄD”

Program „Aktywny Samorząd 2022” -elektroniczny system obsługi wsparcia (SOW)

WNIOSKI – Moduł I Obszar A

zadanie 1 pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dot. dysfunkcji ruchu
zadanie 2 -3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
zadanie 4 pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dot. dysfunkcji słuchu

WNIOSKI – Moduł I Obszar B

zadanie 1 – 3 – 4pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

WNIOSKI – Moduł I Obszar C

zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

WNIOSKI – Moduł I Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

WNIOSKI – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

wnioski PIECZA ZASTĘPCZA

ikona wordWniosek o wydanie zaświadczenia

ikona wordprzyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej

ikona wordWniosek dot. kosztów przyjmowanego dziecka

ikona wordWniosek dot. utrzymania lokalu mieszkalnego

ikona wordWniosek dot. remontu lokalu

ikona wordWniosek dot. zdarzenia losowego

ikona wordWniosek 500+

ikona wordWniosek na świadczenie 300+

ikona wordWniosek o dofinansowanie do wypoczynku