Wnioski do pobrania

wnioski – PFRON

ikona wordWniosek Turnus rehabilitacyjny (PDF)

ikona wordWniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

ikona wordWniosek Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PDF)

ikona wordWniosek sport-kultura-rekreacja i turystyka (PDF)

ikona wordWniosek sport-kultura-rekreacja i turystyka (DOC)

BARIERY ARCHITEKTONICZNE

ikona wordLikwidacja barier architektonicznych – procedury (DOC)

ikona wordWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych (DOC)

ikona word Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

ikona wordOświadczenie dot. wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (DOC)

ikona wordOświadczenie (DOC)

ikona wordZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (DOC)

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ

ikona wordLikwidacja barier w komunikowaniu się – procedury (DOC)

ikona wordWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się (DOC)

ikona word Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

ikona wordOświadczenie dot. wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (DOC)

ikona wordZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (DOC)

BARIERY TECHNICZNE

ikona wordLikwidacja barier technicznych – procedury (DOC)

ikona wordWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych (DOC)

ikona wordOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

ikona wordOświadczenie dot. wniosku o dofinansowanie likwidacji barier technicznych

ikona wordOświadczenie (DOC)

ikona wordZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (DOC)

wnioski „AKTYWNY SAMORZĄD”

Program „Aktywny Samorząd 2024” -elektroniczny system obsługi wsparcia (SOW)

WNIOSKI – Moduł I Obszar A

zadanie 1 pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dot. dysfunkcji ruchu
zadanie 2 -3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
zadanie 4 pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dot. dysfunkcji słuchu

WNIOSKI – Moduł I Obszar B

zadanie 1 – 3 – 4pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

WNIOSKI – Moduł I Obszar C

zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

WNIOSKI – Moduł I Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

WNIOSKI – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

wnioski PIECZA ZASTĘPCZA

ikona wordWniosek o wydanie zaświadczenia (PDF)

ikona wordprzyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej (PDF)

zasady przyznawania świadczeń fakultatywnych dla rodzin zastępczych

ikona wordWniosek dot. kosztów przyjmowanego dziecka (PDF)

ikona wordWniosek dot. utrzymania lokalu mieszkalnego (PDF)

ikona wordWniosek dot. remontu lokalu (PDF)

ikona wordWniosek dot. zdarzenia losowego (PDF)

ikona wordWniosek o dofinansowanie do wypoczynku (PDF)